Nieuws

0

Publicatie in-/ uit-/ stroom en doorstroom 2016

Het jaar 2016 was een succesvol jaar m.b.t. de  in-/ uit-/ en de doorstroom  van clienten voor de stichting ICZ Cura. Zo zijn de doelen,  we
Learn more
0

Persoonlijke buddy

Ten aanzien van het ontwikkelen van een grotere weerbaarheid bij de bewoners van I.C.Z. Cura, welke uiteindelijk moet resulteren in meer zel
Learn more
0

Ontwikkelingsplannen 2016

Stichting I.C.Z. Cura heeft in het kader van de ontwikkelingsplannen voor het jaar 2016, deelgenomen aan een traject, waarbij met inzet van
Learn more
blogg0

Wmo gestript deel 1, inleiding over Wmo

.
Learn more
blog30

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

.
Learn more
blog20

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis

.
Learn more
blog 10

Hervormingen in de zorg – veranderingen voor de ggz

.
Learn more

Over Ons

ICZ Cura is een kleinschalige, multiculturele zorgorganisatie die begeleiding door professionals biedt aan jong volwassenen met psychische problematiek. Wij beschikken over diverse locaties waar onze bewoners kunnen verblijven (begeleid wonen) en tevens bezoeken wij onze cliënten in hun eigen verblijf, waar de zorg wordt geleverd (Volledig pakket thuis/ ambulante zorgverlening). Betaalbare zorg wordt verleend door gediplomeerde SPV en SPH professionals binnen een setting die als beschermend en vertrouwd ervaren wordt door onze cliënten.

+Missie

ICZ Cura is een maatschappelijk betrokken organisatie die zichzelf tot doel heeft gesteld personen met psychische en/of verstandelijke beperkingen, door middel van een menswaardige aanpak op optimale wijze in hun kracht te laten staan.

+Visie

Het verlagen van de zorgafhankelijkheid van de cliënten van ICZ Cura wordt bereikt door het bieden van betaalbare begeleiding door erkende professionals, binnen een veilige omgeving.

+Strategie

De cliënt is bij ICZ Cura onderdeel van het grotere geheel; de ‘Cura familie’. Deze familie functioneert op basis van het Oosterse model binnen een kleinschalige intramurale setting, waar de driehoeksverhouding tussen cliënt, mantelzorg en professionals duurzaam geïntegreerd is. Deze strategie moet leiden tot het verbeteren van de levenskwaliteit en een hogere psychische weerbaarheid van de cliënten.

+Waarden

ICZ Cura stelt binnen deze visie de waarden van genegenheid, gemeenschap en samenhorigheid binnen een professionele en respectvolle omgeving centraal

+Innovatie

INNOVATIE EN KWALITEIT

ICZ Cura heeft het certificatietraject met betrekking tot de kwaliteitsnorm NEN-EN 15224  met succes afgerond. Met deze certificering conformeert de instelling aan de kwaliteits- en risicomanagementeisen en toont zij aan dat haar zorgprocessen voldoen aan internationale kwaliteitseisen uit de NEN-EN 15224 norm. Daarnaast is stichting ICZ Cura bezig om continu haar diensten te verbeteren, door middel van de invoering van succesvolle diensten binnen de zorg- en welzijn.

KLACHTEN

Uiteraard zou het een keer kunnen voorkomen dat een bewoner ondanks gesprekken met de PVP’er en pogingen tot bemiddeling vindt dat hij/zij niet geholpen is met de klachten. ICZ Cura is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie, welke speciaal in het leven is geroepen om klachten, zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen. Stichting ICZ Cura is aangesloten bij ” Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg”. Hiermee is de instelling verzekerd van een gedegen klachtenbeleid. Voor vragen of informatie kan men contact opnemen met het mailadres: Info@lkgz.nl.

CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad is zoals de naam doet suggereren een raad speciaal voor  en door de cliënten. Dit betekend concreet dat de bewoner en of familieleden aan deze raad kunnen deelnemen. Zo worden signalen uit de instelling vertaald richting het bestuur als een advies. Zij zijn een klankbord tussen de cliënten en het bestuur. Indien u ook deelnemer wenst te zijn van deze raad, kunt u zich aanmelden. Informeert hiernaar bij het management.

RAAD VAN TOEZICHT

Dit orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting.

+Raad van bestuur

Een raad van bestuur is belast met de strategische leiding van de onderneming.

Zorgaanbod

+VPT Sector GZ

Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de AWBZ alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. De woonlasten worden buiten de AWBZ geregeld. Daarmee is er sprake van het scheiden van wonen en zorg. De regeling die dit mogelijk maakt heet ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). De zorg die u krijgt bij afname van het Volledig Pakket Thuis is grotendeels gelijk aan de zorg in het verzorgingshuis. Dit is inclusief huishoudelijke zorg en maaltijdverstrekking. De omvang van de zorg- en dienstverlening wordt bepaald door de ZZP indicatie.

+AWBZ-WLZ & WMO- Arrangementen

De GGZ staat voor de ‘geestelijke gezondheidszorg’. Alle klachten welke een psychiatrisch grondslag hebben vallen onder de ‘GGZ’ sector. De sector GGZ kan in twee groepen worden onderscheiden, namelijk sector B en – C. Sector B valt thans onder de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren en daarmee kan het worden aangemerkt als een WLZ product. ICZ Cura biedt op dit moment geen diensten aan in deze sector. Het ‘oude’ GGZ-C, valt hedendaags onder de WMO. De WMO werkt met ‘arrangementen’ zoals bekend en dus kan de aanbod van de zorg niet op voorhand worden gecategoriseerd in verschillende groepen/pakketten. Afhankelijk van de indicatie van de gemeente zal moeten blijken of de bewoner in aanmerking komt voor het begeleid wonen of een ambulante zorgverlening en met welke intensiteit dit eventueel het geval is. Tot slot, de indicaties welke voor 2015 zijn afgeven conform de oude wet en regelgeving en nog geldig zijn, vallen onder het overgangsrecht. De overgangsrecht voor de Zorg zwaartepakketten (ZZP’s) zijn 5 jaar van kracht. In dat geval zou de indicatie wel toereikend kunnen zijn. Voor nadere informatie kunt u ons uiteraard benaderen.

 

+Wachtlijst

Hieronder heeft u inzicht in de wachtlijst van stichting ICZ Cura. Wij streven ernaar om de wachtlijst zo spoedig mogelijk af te werken. De ervaring leert ons, dat de hieronder vermelde wachtlijst snel afgewerkt kan worden. Mocht u interesse hebben voor een intake of verdere informatie, schroom niet om te bellen of te mailen.

 

Wachtlijst per 24-02-2016:

 • Actief wachtend:        4
 • Wenswachtend:         0
 • Slapend wachtend:   0
 • In zorg:                            0

Werkwijze

De cliënt is bij ICZ Cura onderdeel van het grotere geheel; de ‘Cura familie’. Deze familie functioneert op basis van het Oosterse model binnen een kleinschalige intramurale setting, waar de driehoeksverhouding tussen cliënt, mantelzorg en professionals duurzaam geïntegreerd is. Deze strategie moet leiden tot een hogere psychische weerbaarheid van cliënten .

+Intake

Om jou zorg te kunnen bieden die bij jou past is het belangrijk dat we een goede band met elkaar hebben. Daarnaast moet jij op ons kunnen vertrouwen en wij op jou. Jouw kennis, ervaring en mogelijkheden zijn het uitgangspunt. We kijken dus vooral naar wat je wel kunt en niet naar wat je niet kunt. We bieden je activiteiten aan die jou helpen om een fijn en goed leven te helpen.

 • Intake/ kennismaking
 • Informatie verzameling/aanvraag CIZ
 • Conform indicatie- woonvorm matchen
 • Geschikte plek/ woning binnen Cura zoeken
 • Eventueel op wachtlijst
 • In woning plaatsen
 • Zorg inplannen/leerdoelen opstellen

+Ketenpartners

tte

Delta is een samenwerkingspartner wat betreft de instroom van het GGZ- en GZ sector.  Tevens wordt er ook samengewerkt om de integrale aanpak te versterken en uit te breiden. Deze integrale aanpak betekend in de praktijk dat de psychiatrische behandeling van de bewoners van ICZ Cura veelal door Delta wordt geleverd. In het bijzonder het zogeheten FACT-Team binnen deze instelling is hier verantwoordelijk voor.

Uw mening telt

Bavo Europoort een de samenwerkingspartner wat betreft de instroom van het GGZ- en GZ sector.  Tevens wordt er ook samengewerkt om de integrale aanpak te versterken en uit te breiden. Het bovenstaande aangaande de levering van de psychiatrische behandeling, is tevens van toepassing op de BAVO-Europoort. Cliënten afkomstig van deze instelling blijven doorgaans hun behandeling houden welke vaak gecontinueerd wordt door het FACT-Team.  Dit is de werkwijze waar ICZ Cura veel waarde aan hecht.

zorgfamilie

Intensieve samenwerking integrale aanpak  en de wijkgerichte zorg.

 

Contact

Geïnteresseerd in meer informatie over Begeleid Wonen, de woonruimte en de voorwaarden? U kunt ons bereiken op werkdagen van 09:30 tot 17:00 op telefoonnummer: 010- 236 47 54 . U kunt ook een e-mail sturen naar  info@iczcura.org of desgewenst vult u het onderstaand formulier in. De betreffende collega zal contact met u opnemen.

I.C.Z. Cura- Hoofdkantoor

Katendrechtse Lagedijk 438
3082 GE Rotterdam

010- 236 47 54

 

Spoed

Bent u (familie/ belanghebbende van een) bewoner van een van de locaties en verkeerd u in een spoed/ crisis situatie.

BEL:  06 22173470

Vacatures

Verzorgende IG

 

Werkveld
Verzorging, Persoonlijke verzorging

Deskundigheid

 • Kennis van verzorging IG op MBO Niveau
 • Kennis van (psycho)somatische of (psycho)geriatische ziektebeelden en voorbehouden en risicovolle handelingen
 • kennis van `zorgvisie, het zorgproces, de werkorganisatie rond de client en de richtlijnen en protocollen voor de verzoring van de client.

Functiedoel

De Verzorgende IG is verantwoordelijk voor de persoonlijke en specifiek verpleegkundige verzorging van cliënten, gericht op de kwaliteit van leven.

Functie-eisen

1. Kennis :  Kennis van verzorging IG op MBO niveauKennis van (psycho)somatische of (psycho)geriatrische ziektebeelden en voorbehouden en risicovolle handelingenKennis van de zorgvisie, het zorgproces, de werkorganisatie rond de cliënten en de richtlijnen en protocollen voor de verzorging van cliënten

 1. Zelfstandigheid : De functie levert persoonlijke en specifiek verpleegtechnische verzorging aan cliënten aan de hand van richtlijnen en protocollen waarbij de medewerker zelf niet alledaagse problemen moet oplossen

3. Sociale vaardigheid:  Sociale vaardigheid voor het op respectvolle wijze verzorgen van cliënten en het overbrengen van kennis en vaardigheden

4. Risico, verantwoordelijkheid en invloed: De functie kan verspilling van tijd veroorzaken en persoonlijk letsel bij de persoonlijke en specifiek verpleegkundige verzorging van cliënten

5. Uitdrukkingsvaardigheid: Uitdrukkingsvaardigheid voor het geven van informatie over de gezondheid en de ontwikkeling van cliënten aan behandelaars en verwanten

6. Bewegings- en manuele vaardigheid:  De functie vereist bewegingsvaardigheid voor het verlenen van persoonlijke en specifiek verpleegkundige verzorging van cliënten

7. Oplettendheid: Oplettendheid is vereist voor het signaleren van veranderingen in de mate waarin cliënten zichzelf kunnen redden met algemeen dagelijks levensverrichtingen en voor het observeren van ontwikkelingen van cliënten en het beoordelen of de bestaande zorgafspraken toereikend zijn

8. Overige functie eisen:  Geduld en doorzettingsvermogen is vereist bij het realiseren van verbeteringen in de zelfredzaamheid van cliëntenOrdelijk en systematisch werken is vereist bij de persoonlijke en specifiek verpleegkundige verzorging van cliëntenIntegriteit en betrouwbaarheid is vereist bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van cliëntenRepresentatief voorkomen en gedrag is vereist bij de omgang met cliëntenGevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het verzorgen van cliënten en bij het uitvoeren van verplegende handelingen

 • Dienstverband:Loondienst
 • Uren:24 – 36 uur per week

 

Aanmelden kan per mail (personeelszaken@iczcura.org) of telefonisch.