WONEN

 een plek speciaal voor jou

BEGELEIDING

wij staan voor je klaar en ondersteunen je bij alles wat je nodig hebt

DAGBESTEDING

leren, werken, ontdekken, jij bepaalt, wij helpen je

Deze unieke locatie biedt ruimte aan 24 bewoners verdeeld over zelfstandige studio’s en gedeelde vierkamer appartementen.

Medio september opent Cura een nieuwe intramurale woonvoorziening in de Rotterdamse wijk Prinsenland.

Heb je een Wlz indicatie VG3 of VG4 dan bieden wij zelfstandige studio’s en gedeelde woningen aan op ons complex ‘De Dijken’.

Cura biedt hier 24-uurs zorg voor mensen met een Wlz indicatie VG5, VG6 en VG7.

Beschikbare woningen Prinsenland

Studio's

Kamers in groepswoning

Locatie

Ik wil meer informatie ontvangen!

15 + 3 =

Onze visie op wonen in de toekomst 

Samen leven, slim wonen 

De woningnood is groot. Mensen uit alle lagen van de maatschappij hebben moeite passende woonruimte te vinden in een sociaal aantrekkelijke omgeving. Co-living is een toekomstbestendige woonvorm waar iedereen van profiteert.

Turnkey high-tech leefomgevingen met oog op de toekomst 

Leefomgevingen op maat, waar reguliere woningzoekenden, studenten én zorgbehoevenden samenwonen. Waar gezondheid, saamhorigheid en geluk centraal staan. Voorzien van de meest actuele technische en technologische innovaties op het gebied van wonen, zelfredzaamheid en zorg. Duurzaam en toekomstbestendig. Met extra, openbare voorzieningen waar ook de omliggende wijken van profiteren.

1. Shared living: drie winstpunten in één 

Elke gemeente kampt met een aantal overeenkomstige uitdagingen: woningnood, beperkte sociale integratie en duurzaamheidsverplichtingen. Gemengde woonconcepten pakken deze drie in één oplossing aan.

Door nieuwbouwprojecten in te richten volgens een cross-overconcept of dit toe te passen bij de transformatie van bijvoorbeeld oude gebouwen boekt u winst aan alle kanten.

Innovatief en sociaal

Het idee? Gebouwen zo inrichten dat er woonruimte is voor reguliere woningzoekenden en studenten, inclusief speciale zorgmogelijkheden. Met innovatieve domotica-toepassingen en installaties voor eigen energie- en voedselvoorziening. En maatschappelijke ruimtes waar ook de wijkbewoners terecht kunnen voor ontspanning, contemplatie of sociale contacten. Kortom, toepassingen die voorzien in de behoefte van de moderne samenleving.

De winstpunten zijn evident: minder woningtekorten, betere integratie met de wijk en een meer zelfvoorzienende leefomgeving. Mooi meegenomen bovendien: toegenomen werkgelegenheid en gezondheid.

2. Zorg op afstand, dichterbij dan ooit 

Als het gaat om gezondheid is en blijft voorkomen beter dan genezen. Dat kan nu slimmer dan ooit met eHealth. Monitoren met technologie neemt bovendien de druk weg bij zorgmedewerkers. Toegepast in een gedeelde woonomgeving biedt dit vele voordelen.

Gezond en zelfredzaam

De toekomst is namelijk aan gemengde leefomgevingen met een grote rol voor de zorg. SMART living-modules, technologieën op het gebied van wonen en gezondheid, vergroten de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden. De gezondheid wordt deels op afstand in de gaten gehouden, zodat de focus ligt op hoge zorgkwaliteit van de medewerkers ter plekke.

Maatschappelijke meerwaarde

De ruimte die hierdoor ontstaat biedt extra opties: de ontwikkeling van trainingscentra, hi-tech online onderwijs en stageplekken voor studenten. Bovendien is de directe aanwezigheid van andere bewoners in hetzelfde pand van grote maatschappelijke meerwaarde voor zorgbehoevenden.

Samen leven, samen zorgen.

3. Investeren: zekerheden en voordelen 

Voor de belegger ontstaat er een interessante reeks aan zekerheden en voordelen:

 • Een langlopende huurovereenkomst (+20 jaar)
 • Breed maatschappelijke draagvlak door samengesteld bewonersprofiel
 • Meerwaarde van het object (SMART, duurzame energie, domotica)
 • Verstrekking van huurgarantie (3-6 maanden) • Scheiding van wonen en zorg • Apart beleggen en beheren van onroerend goed (met winstoogmerk)
 • Veiliggestelde belegging door verpanding van aandelen
 • Alternatieve aanwendbaarheid;
 • Voorziet in toekomstige behoefte van gebruiker
 • Cross-overconcepten in zorg, leven en werken
 • Aanzet tot nieuwe bedrijvigheid
 • Verhoogde sociale veiligheid
 • Innovatief en uniek karakter.

Investeren in co-living is een solide, vruchtbare basis voor alle partijen.

Ik wil meer informatie ontvangen!

14 + 10 =